BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI W XXI WIEKU
Ryszard Jakubczak
EAN/ISBN 9788311122420

Książka zawiera usystematyzowaną wiedzę dotyczącą zarówno bezpieczeństwa państwa, jak i obrony narodowej oraz wzajemnych relacji między nimi, w odniesieniu do zagrożeń XXI w., ale głęboko osadzoną w realiach międzynarodowych i polskich.

Start typing and press Enter to search

i-sekrety-sztabu-generalnego-pojaltanskiej-polski