Digitalizacja książki Teatry Warszawy 1044-1945 Tomasza Mościckiego

Fundacja Historia i Kultura zrealizowała projekt polegający na digitalizacji i publicznym udostępnieniu książki Teatry Warszawy 1944-1945 autorstwa Tomasza Mościckiego.  Przy tej okazji zapowiadamy również kolejną książkę Tomasza Mościckiego, która ukaże się nakładem Fundacji pod koniec 2016 roku. Będzie ona nosiła tytuł Warszawskie sezony teatralne 1945-1949.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie tutaj

i-teatry-warszawy-1944-1945-kronika

Digitalizacja książki Tomasza Mościckiego pod tytułem Teatry Warszawy 1944-1945 została dofinansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

 

Recent Posts

Szukaj

sienkiewicz warsztaty plakat-do_akceptacji