klio_2

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej każdego roku wyróżnia wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz docenia wydawców literatury historycznej, przyznając Nagrodę KLIO. Nagroda przyznawana jest przez niezależne Jury w kilku kategoriach:

 • autorskiej – indywidualny wkład autora w popularyzację historii;
 • monografia naukowa – merytoryczny wkład w poznawanie historii;
 • edytorskiej – dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.;
 • varsaviana – za wkład w popularyzację historii Warszawy.

Nagrody wręczane są podczas dorocznych Targów Książki Historycznej. Prawo zgłaszania propozycji do nagrody mają członkowie Jury, wydawcy, redakcje, instytucje oraz osoby prywatne. Proponowani mogą być jedynie autorzy, edytorzy polscy oraz książki wydane w roku bieżącym oraz poprzedzającym dany rok kalendarzowy (decyduje metryka książki).

Mecenasami Nagrody KLIO są Miasto Stołeczne Warszawa, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska oraz Fundacja Historia i Kultura.

Zapraszamy do zgłaszania tytułów.

Wytypowane publikacje (3 egzemplarze) należy dostarczyć do siedziby Fundacji w terminie do 30 września br. z dopiskiem „NAGRODA KLIO”Tytuły zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę w pracach Jury.

Adres:

Fundacja Historia i Kultura
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

Więcej informacji: Waldemar Michalski, waldemar.michalski@historiaikultura.pltel. 601 313 654.

NAGRODA KLIO - JURY

Prof. Halina Manikowska

Prof. dr hab Tomasz Szarota

Prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz

Prof. dr hab Jan Kieniewicz

Prof. dr hab Maciej Janowski

Red. Tomasz Łubieński

Red. Marian Turski

Red. Tomasz Urzykowski

REGULAMIN NAGRODY KLIO 2019
NAGRODA KLIO 2018

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 175 propozycji książek wydanych w latach 2017–2018 postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii autorskiej i monografii naukowych:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł otrzymuje:

 • Włodzimierz Mędrzecki – za książkę Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (Wydawnictwo Literackie).

Nagrodę II stopnia w wysokości 7000 zł otrzymuje:

 • Anna Grześkowiak-Krwawicz – za książkę Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

Nagrodę III stopnia w wysokości 3000 zł otrzymuje:

 • Maciej Górny – za książkę Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk).

W kategorii edytorskiej:
Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Muzeum Mazowieckie w Płocku – za książkę Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
 • Wydawnictwo Akademickie DIALOG – za książkę Da Qin i Fulin. Obraz Zachodu w źródłach chińskich z I tysiąclecia n.e.,
 • Ośrodek Karta – za serię Świadectwa XX wiek,
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – za książkę Korespondencja Fryderyka Chopina,
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum – za książkę Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety.

W kategorii varsaviana:

Nagrodę I stopnia w wysokości 7000 zł otrzymuje:

 • Jacek Leociak – za książkę Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę (Dom Spotkań z Historią).

Nagrodę II stopnia w wysokości 5000 zł otrzymuje:

 • Grzegorz Mika – za książkę Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury (Skarpa Warszawska).

Nagrodę III stopnia w wysokości 3000 zł otrzymuje:

 • Piotr Wierzbicki – za książkę Podchmielona historia Warszawy (Skarpa Warszawska).

 

JURY W SKŁADZIE:

jury-klio-2018

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Nagrody Klio 2018

MECENAT NAD NAGRODĄ KLIO W TYM ROKU OBJĘLI:

ZAiKS 1OOWARZYSZNIE_A-01_kolor_1 ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01porozumienie wydawców

REGULAMIN NAGRODY KLIO 2018
NAGRODA KLIO 2017

porozumienie wydawców

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 180 propozycji książek wydanych w latach 2016–2017 postanowiło nagrodzić następujących autorów, wydawców:

 

 

 

KATEGORIA AUTORSKA I MONOGRAFII NAUKOWYCH:

 • Michał Tymowski –za książkę Europejczycy i Afrykanie (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
 • Grzegorz Motyka – za książkę Wołyń’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna (Wydawnictwo Literackie)
 • Łukasz Krzyżanowski – za książkę Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta (Wydawnictwo Czarne)

 

KATEGORIA EDYTORSKA:

 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za książkęKatalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (opracowanie Marta Czyżak)
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum za książkę Władza, symbole i rytuały (autor Aleksander Gieysztor)
 • Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego za książkę O tatrzańskich pocztówkach (autor Adam Czarnowski)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za serię „Kresy w polskich pamiętnikach i listach (1795–1918)”

 

KATEGORIA VARSAVIANA:

 • Magdalena Stopa za książkę Julian Kulski. Prezydent okupowanej walczącej Warszawy
  (Editions Spotkania)
 • Paweł Fijałkowski za książkę Warszawska społeczność żydowska w okresie stanisławowskim 1764–1795. Rozwój w dobie wielkich zmian (Żydowski Instytut Historyczny)
 • Andrzej Leon Sowa za książkę Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK
  (1940–1944) i sposoby ich realizacji
  (Wydawnictwo Literackie)
 • Ośrodek Karta za książkę Niezależni w „świetlicy” Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego 1976–1979(Ośrodek Karta)
 • Małgorzata Szafrańska za książkę Ogrody Zamku Królewskiego wWarszawie (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

 

JURY W SKŁADZIE:

 

jury klio 2017

 

 

 

 

MECENAT NAD NAGRODĄ KLIO:

mecenat nad nagrodą klio

 

 

 

 

KLIO 2017

NAGRODA KLIO 2016

Oficjalne wyniki zostały ogłoszone podczas otwarcia 25. Targów Książki Historycznej – 24 listopada (czwartek) 2016, godz. 12:00, Sala Wielka, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

WYNIKI NAGRODY KLIO 2016
Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 180 propozycji książek wydanych w latach 2015–2016 postanowiło przyznać następujące nagrody.

W kategorii autorskiej i monografii naukowych przyznano:

 • Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł otrzymuje:
 • Zbigniew Ogonowski – za książkę Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Oficyna Wydawnicza ASPRA)
 • Dwie Nagrody II stopnia w wysokości po 5000 zł otrzymują:
 • Andrzej Nowak – za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement. (Wydawnictwo Literackie)
 • Tadeusz Wolsza – za książkę „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (Instytut Historii PAN,  Wydawnictwo Neriton,  Polskie Towarzystwo Historyczne)

W kategorii edytorskiej:

 • Sześć równorzędnych wyróżnień otrzymują:
 • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za książkę Plakat wojskowy w zbiorach specjalnych CBW
 • Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku za książkę Nowe zniewolenie. Obława Augustowska lipiec 1945
 • Międzynarodowe Centrum Kultury za książkę Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy.
 • Narodowe Centrum Kultury za książkę Ludzie „Kultury” o sobie
 • Wydawnictwo Arkady za książkę Dzieje Polski w obrazach
 • Wydawnictwo BOSZ za książkę Zapomniana wojna 1914–1918. Front wschodni.

W kategorii varsaviana:

 • Pięć równorzędnych nagród po 4000 zł otrzymują:
 • Agnieszka Cubała za książkę Sten pod pachą, bimber w szklane, dziewczyna i… Warszawa. Życie codzienne powstańczej Warszawy (Bellona SA)
 • Aleksander Łupienko za książkę Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914 (Instytut Historii PAN)
 • Tadeusz Ruzikowski za książkę Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” Warszawa Nie?pokonana (Instytut Pamięci Narodowej)
 • Magdalena Stopa za książkę Przed wojną i pałacem (Dom Spotkań z Historią)
 • Hanna Węgrzynek za książkę Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie (Instytut Historii PAN, Centrum im. Anielewicza Instytut Historyczny UW)

MECENAT NAD NAGRODĄ KLIO:

ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01
Miasto stołeczne Warszawa

 

ZAiKS_logo_FORMY DOPUSZCZALNE_002ZAIKS Stowarzyszenie Autorów

 

Drukowanie   Fundacja Historia i Kultura

NAGRODA KLIO 2015

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 160 propozycji książek wydanych w latach 2014–2015 postanowiło przyznać następujące nagrody.

W kategorii autorskiej przyznano:
Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł:
Katarzynie Minczykowskiej – za książkę Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”. (Oficyna Wydawnicza RYTM, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej)
Nagrodę II stopnia w wysokości po 6000 zł:
Andrzejowi Sieroszewskiemu – za książkę Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny. (Wydawnictwo ISKRY)
Nagroda III stopnia w wysokości 4000 zł.
Monice Śliwińskiej – za książkę Muzy Młodej Polski. Życie i świat Marii, Zofii i Elizy
Pareńskich (Wydawnictwo ISKRY)

W kategorii monografii naukowych przyznano:
Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł:
Grażynie Kubicy – za książkę Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) Nagroda II stopnia w wysokości 6000 zł:
Robertowi Spałkowi – za książkę Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956 (Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Zysk i S-ka)
Nagroda III stopnia w wysokości 4000 zł.
Jarosławowi Pałce i Jerzemu Poksińskiemu – za książkę Michał Żymierski 1890–1989 (Instytut Pamięci Narodowej)

W kategorii edytorskiej przyznano:
Cztery równorzędne wyróżnienia:
Wydawnictwu Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Państwowemu w Łodzi i Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie za książkę Encyklopedia Getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego
Zamkowi Królewskiemu w WarszawieMuzeum za książkę Joannici i ich związki z ziemiami polskimi
Wydawnictwu MS za książkę Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych tom 1-7
Muzeum II Wojny Światowej na książkę Codzienność w cieniu terroru. Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945

W kategorii varsaviana przyznano:
Pięć równorzędnych nagród po 4000 zł:
Monice Maludzińskiej za cykl Żebracy i włóczędzy w XVIII-wiecznej Warszawie (Wydawnictwo Neriton)
Patrykowi Pleskotowi za książkę Miasto śmierci. Pytania o morderstwa polityczne popełnione w Warszawie (1956–1989) (Instytut Pamięci Narodowej)
Mariuszowi Kolmasiakowi za książkę Belweder oraz jego mieszkańcy i użytkownicy (1818– 2014) (Wydawnictwo Taurus)
Robertowi Hasselbuschowi i Marii Ciesielskiej za książkę Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944 (Muzeum Niepodległości w Warszawie)
Elżbiecie Markowskiej i Katarzynie Naliwajek-Mazurek za książkę Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939–1945 (Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego)

Jury Nagrody KLIO przyznaje:
Fundacji ,,Warszawa Walczy 1939–1945” i Wydawnictwu Bellona nagrodę specjalną za opublikowanie dzieła Warszawa Walczy 1939–1945. Leksykon pod redakcją Krzysztofa Komorowskiego

Dział
Empty section. Edit page to add content here.

Szukaj