klio_2Porozumienie Wydawców Książki Historycznej każdego roku wyróżnia wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz docenia wydawców literatury historycznej, przyznając Nagrodę „KLIO”. Nagroda przyznawana jest przez niezależne Jury w kilku kategoriach:

 • autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii);
 • edytorskiej (dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.);
 • innej, według uznania Jury lub sugestii sponsorów (np. varsaviana).

Nagrody wręczane są podczas dorocznych Targów Książki Historycznej. Prawo zgłaszania propozycji do nagrody mają członkowie Jury, wydawcy, redakcje, instytucje oraz osoby prywatne. Proponowani mogą być jedynie autorzy, edytorzy polscy oraz książki wydane w roku bieżącym oraz poprzedzającym dany rok kalendarzowy (decyduje metryka książki).

Zapraszamy do zgłaszania tytułów.
Wytypowane publikacje (2 − 3 egzemplarze) wraz z krótkim uzasadnieniem należy dostarczyć do siedziby Porozumienia w terminie do 1 października br. Tytuły zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę w pracach Jury.

Nagroda Klio - jury

Prof. Halina Manikowska

Prof. dr hab Tomasz Szarota

Prof. dr hab Jan Kieniewicz

Prof. dr hab. Tomasz Kizwalter

Red. Tomasz Łubieński

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

Red. Marian Turski

 

Z przykrością informujemy, że w 2016 roku z powodu śmierci zabraknie Prof. dr hab Janusza Tazbira.

NOMINACJE DO NAGRODY KLIO 2016

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 180 propozycji książek wydanych w latach 2015–2016 postanowiło nominować następujących autorów, wydawców:

KATEGORIA AUTORSKA I MONOGRAFII NAUKOWYCH:

 • Zbigniew Ogonowski – za książkę Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Oficyna Wydawnicza ASPRA)
 • Andrzej Nowak – za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement (Wydawnictwo Literackie)
 • Tadeusz Wolsza za książkę „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Neriton)

KATEGORIA EDYTORSKA:

 • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – za edycję książki Plakat Wojskowy w Zbiorach Specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej
 • Międzynarodowe Centrum Kultury – za edycję książki Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy
 • Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku – za edycję książki Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945
 • Narodowe Centrum Kultury – za edycję książki Ludzie „Kultury” o sobie
 • Wydawnictwo Arkady – za edycję książki Dzieje Polski w obrazach
 • Wydawnictwo BOSZ – za edycję książki Zapomniana wojna 1914–1918. Front wschodni

KATEGORIA VARSAVIANA:

 • Agnieszka Cubała – za książkę Sten pod pachą, bimber w szklance, dziewczyna i… Warszawa. Życie codzienne powstańczej Warszawy. (Wydawnictwo Bellona)
 • Aleksander Łupienko – za książkę Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914 (Instytut Historii PAN)
 • Tadeusz RuzikowskI – za książkę Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności”. Relacje
  i dokumenty. Warszawa Nie?pokonana
  (Instytut Pamięci Narodowej)
 • Magdalena Stopa – za książkę Przed wojną i pałacem (Dom Spotkań z Historią)
 • Hanna WęgrzyneK – za książkę Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778
  w Warszawie
  (Instytut Historii PAN, Centrum im. Anielewicza Instytut Historyczny UW)

MECENAT NAD NAGRODĄ KLIO:

Miasto stołeczne Warszawa
ZAIKS Stowarzyszenie Autorów
Fundacja Historia i Kultura

LAUREACI NAGRODY KLIO 2016

WYNIKI NAGRODY KLIO 2016
Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 180 propozycji książek wydanych w latach 2015–2016 postanowiło przyznać następujące nagrody.

W kategorii autorskiej i monografii naukowych przyznano:

 • Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł otrzymuje:
 • Zbigniew Ogonowski – za książkę Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Oficyna Wydawnicza ASPRA)
 • Dwie Nagrody II stopnia w wysokości po 5000 zł otrzymują:
 • Andrzej Nowak – za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement. (Wydawnictwo Literackie)
 • Tadeusz Wolsza – za książkę „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (Instytut Historii PAN,  Wydawnictwo Neriton,  Polskie Towarzystwo Historyczne)

W kategorii edytorskiej:

 • Sześć równorzędnych wyróżnień otrzymują:
 • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za książkę Plakat wojskowy w zbiorach specjalnych CBW
 • Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku za książkę Nowe zniewolenie. Obława Augustowska lipiec 1945
 • Międzynarodowe Centrum Kultury za książkę Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy.
 • Narodowe Centrum Kultury za książkę Ludzie „Kultury” o sobie
 • Wydawnictwo Arkady za książkę Dzieje Polski w obrazach
 • Wydawnictwo BOSZ za książkę Zapomniana wojna 1914–1918. Front wschodni.

W kategorii varsaviana:

 • Pięć równorzędnych nagród po 4000 zł otrzymują:
 • Agnieszka Cubała za książkę Sten pod pachą, bimber w szklane, dziewczyna i… Warszawa. Życie codzienne powstańczej Warszawy (Bellona SA)
 • Aleksander Łupienko za książkę Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914 (Instytut Historii PAN)
 • Tadeusz Ruzikowski za książkę Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” Warszawa Nie?pokonana (Instytut Pamięci Narodowej)
 • Magdalena Stopa za książkę Przed wojną i pałacem (Dom Spotkań z Historią)
 • Hanna Węgrzynek za książkę Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie (Instytut Historii PAN, Centrum im. Anielewicza Instytut Historyczny UW)

MECENAT NAD NAGRODĄ KLIO:

ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01
Miasto stołeczne Warszawa

 

ZAiKS_logo_FORMY DOPUSZCZALNE_002ZAIKS Stowarzyszenie Autorów

 

Drukowanie   Fundacja Historia i Kultura

Regulamin 2016
NAGRODA KLIO 2016

Nominacje do NAGRODY KLIO 2016 zostaną ogłoszone podczas konferencji prasowej – 22 listopada (wtorek) 2016 o godz. 12:00 w Sali Kinowej Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.

Oficjalne wyniki poznamy podczas otwarcia 25. Targów Książki Historycznej – 24 listopada (czwartek) 2016, godz. 12:00, Sala Wielka, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Szukaj