Boje Polskie
red. Krzysztof Komorowski
IEAN/SBN: 9788311103573

„Przewodnik encyklopedyczny” wydany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej liczy 500 stron i zawiera 151 haseł. Są one poświęcone, jak stwierdza redaktor we wstępie wszystkim liczącym się bitwom, starciom i potyczkom żołnierza polskiego podczas II wojny światowej.

Szukaj

Air ShowBezpieczesnstwo narodowe Polski